Mediul înconjurător

Întrucât în zilele noastre poluarea atinge cote alarmante, importanța conservării mediului înconjurător joacă un rol din ce în ce mai însemnat. Filosofia Nordman Product este în deplină concordanță cu acest aspect, plantațiile noastre găsindu-se exclusiv pe terenuri agricole și nu au nimic în comun cu defrișările forestiere.
Utilizăm exclusiv fertilizatori și pesticide aprobate de legislația Uniunii Europene.
Fertilizatorii sunt esențiali în creșterea brazilor, iar Nordman Product depune eforturi în vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător prin minimizarea utilizării lor. Pesticidele sunt folosite cu caracter limitat și doar pentru a asigura protecția necesară în vederea supraviețuirii atacurilor dăunătorilor brazilor.
Plantațiilor noastre contribuie la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon prin însăși existența lor, precum și datorită proximității în raport cu piața țintă. Fiind aproape de consumatorul autohton, distanța parcursă ocazionată de livrarea de brazi de Crăciun românești este considerabil mai mică în comparație cu cea a brazilor din import.